11 A on reče im: ne mogu svi primiti tijeh riječi do oni kojima je dano.
Kopirano
Komentari
Pošto su učenici rekli da je bolje ne stupati u brak, Gospod govori da je devičanstvo velika vrlina, koju svi ne mogu da sačuvaju, već samo oni kojima pomaže Bog, jer reči: „Oni kojima je dano“ ovde se odnose na one kojima pomaže Bog. Daje se, dakle, onima koji to traže, jer Gospod govo...
Više
ri: „Tražite i daće vam se, jer svaki koji traži dobija.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Sam Hristos, devstvenosti slava, ne samo po tome što je od Oca bespočetno, bespokretno i nespojivo rođen, nego i po tome što je postao čovek po našem podobiju i vaplotio se, nas radi, od Presvete Djeve bez sjedinjenja telesnog, i sam sobom pokazao istinsku i savršenu devstvenost. Otuda nam, n...
Više
aime, to i nije ustanovio kao zakon; "Jer, ne mogu svi primiti tu reč", kako je sam rekao: delom nas je, međutim, poučio i za nju ukrepio. Jer ko je taj kome nije jasno da devstvenost sada živi među ljudima
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga