30 Ali će mnogi prvi biti pošljednji i pošljednji prvi.
Kopirano
Komentari
Hristos ovde misli na Jevreje i neznabošce, jer su Jevreji koji su bili prvi, postali poslednji, dok su neznabošci kao poslednji postavljeni na pravo mesto (jer su poverovali u Hrista). Ali, da bi ti ovo bolje razumeo, Gospod kazuje sledeću priču
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Kako je premudar Onaj koji izreče ove reči! On ne reče da će svi prvi biti poslednji a svi poslednji prvi, nego mnogi. Nijedne pogreške nema u Jevanđelju i nigde ni jednog preuveličenja.

Zašto Gospod ograniči i ne reče svi, nego mnogi. Iskustvo nas uči, da su neki od onih k...
Više
oji su bili prvi u časti na zemlji, ostali prvi u časti i kod Boga. Bilo je careva koji su sa prestola svoga ugodili Bogu, a bilo je ljudi van svake vlasti koji su do smrti gnevili Boga. Bilo je bogataša koji su se dobročinstvom i verom spasli, a bilo je siromaha koji su zbog zlobe i neverovanja primili osudu. Bilo je ljudi čuvenih koji su odbacili i veru i dobrodetelj. I tako neki koji su bili prvi ovde, ostali su prvi i tamo, a neki koji su poslednji ovde, ostali su poslednji i tamo.

Ali, avaj, mnogi prvi ovde postali su poslednji tamo. I o radosti, o pravde Božje: mnogi poslednji ovde, postali su prvi tamo!

Gospod niti je isticao niti pohvaljivao ijedan stalež, ijedan zanat, mimo sve ostale, nego je regrutovao (i dan-danas regrutuje) vojsku svetlosti iz svih staleža, od svih zanata i zanimanja. Za njega nije merilo čoveka ni kruna ni prosjačka torba nego vera — vera i dobrodetelj.

Gospode premudri, seti se i nas u carstvu Tvome. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga