23 I došavši onamo, namjesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati.
Kopirano
Komentari
"I došavsi nastani se u gradu zvanom Nazaret."

Kako to da Luka kaže da je Gospod u četrdeseti dan posle Svog rođenja držan u naručju Simeonovom, pa onda otišao u Nazaret, a ovde Matej govori da je u Nazaret otišao tek nakon povratka iz Egipta? Razumi, dakle, da je Luka govorio o...
Više
onome što je Matej prećutao. Šta zapravo hoću da kažem? U četrdeseti dan pošto se rodio, Gospod je otišao u Nazaret (kada je bežao u Egipat). To nam kaže Luka. Matej govori o onome što se desilo posle toga, to jest, da je pobegao u Egipat i da se posle iz Egipta vratio u Nazaret. Oni, dakle, ne protivreće jedan drugome, nego Luka govori o odlasku iz Vitlejema u Nazaret, a Matej o povratku iz Egipta u Nazaret.

"Da se ispuni što su rekli proroci da će se Nazarećanin nazvati."

Koji je prorok to rekao? Sada se to ne može saznati, jer su mnoge (proročke) knjige izgubljene, kako zbog nepažnje Jevreja, tako i zbog čestih odvodjenja u ropstvo. Mozda je ovo među Jevrejima bilo nepisano proroštvo. Reč "Nazarećanin" znači "osvećen". Pošto je Hristos svet, s pravom se naziva Nazarećanin jer mnogi proroci Gospoda nazivaju "svecem Izrailjevim"
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga