12 I uđe Isus u crkvu Božiju, i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po crkvi, i ispremeta trpeze onijeh što mijenjahu novce, i klupe onijeh što prodavahu golubove.
Kopirano
Komentari
12-13

Kao gospodar kuće, to jest Hrama, Gospod je izbacio trgovce, pokazavši da sve što pripada Ocu Njegovom pripada i Njemu samom. To je učinio u Svojoj brizi za blagoljepije Hrama, ali i zato da bi pokazao da će žrtve biti promenjene. Isteravši telad i golubove, predska-zao j...
Više
e na taj način da više neće biti potrebna žrtvoprinošenja zaklanih životinja, već molitve, jer je, kako kaže: „Dom Moj, dom molitve, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku“, pošto u razbojničkim pećinama bivaju pokolji i krvoprolića. Hram je takođe nazvao „pećinom razbojničkom“ zbog onih koji su se bavili prevarom, kupovinom i prodajom. Naziva ga tako i zbog toga što je pohlepa razbojnička strast. Menjači novca dobili su naziv po „kolivosu“, vrsti sitnog novca, kao što mi imamo ovole i srebrenjake. „Prodavci golubova“ su i oni koji prodaju crkvene činove, jer prodaju blagodat Svetoga Duha (koji se javio u vidu goluba). Takvi bivaju izbačeni ne samo iz višnjega već i iz zemaljskog Hrama, pošto su nedostojni da služe oltaru. I ti pazi da od „hrama Božjeg“, svoga uma, ne načiniš „pećinu razbojničku“, to jest obitalište demona. Naš um će postati „pećina“ ukoliko budemo držali u srcu svome srebroljubive pomisli o prodaji, kupovini i sakupljanju novca, pa makar to bili i najmanji novčići (kolivi). I hram našega tela će postati „razbojnička pećina“ ako budemo kupovali i prodavali „golubove“, to jest, duhovno učenje i misli (radi materijalne dobiti)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga