6 I učenici otidoše, i učinivši kako im zapovjedi Isus
Kopirano
Komentari
6-7

Dok Luka i Marko spominju samo magarca, Matej govori o magarici i njenom mladunčetu. Ipak, oni jedan drugom ne protivreče, jer kada su doveli magare, za njim je došla i njegova majka. Seo je „na njih“, ne na obe životinje, nego na prostrte haljine. Ili, po drugom tumačenj...
Više
u, seo je najpre na magaricu, a zatim na magare, jer je najpre živeo u jevrejskoj zajednici, a potom došao među neznabožačke narode
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga