41 A kad se sabraše fariseji, upita ih Isus
Kopirano
Komentari
41-45

Pošto su fariseji mislili da je On samo običan čovek, Isus ih razuverava i preko Davidovog proroštva otkriva im istinu da je On takođe Gospod i Bog, objavljujući tako Svoju božansku prirodu. Kada su fariseji kazali da je Hristos „Sin Davidov“, to jest, običan čovek,...
Više
On im je odgovario pitajući ih kako Ga onda David naziva Gospodom, i to ne samo da Ga prosto naziva Gospodom nego po nadahnuću, to jest, onako kako mu je otkriveno blagodaću Duha Svetoga? Ovim rečima Gospod ne poriče da je Sin Davidov, već samo pokazuje da nije običan čovek koji potiče od semena Davidova. Gospod im postavlja ovo pitanje da bi fariseji sami pitali i naučili ono što ne znaju, te da bi pravilno odgovorivši poverovali ili pak da bi, ne znajući šta da kažu, otišli posramljeni i više se nikada ne usudili da Ga pitaju o tome
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga