27 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lijepi a unutra su puni kostiju mrtvačkijeh i svake nečistote.
Kopirano
Komentari
27-28

I ovo poređenje ima isto značenje kao prethodno. Fariseji su hteli da se u svojoj spoljašnjosti pokažu dostojanstveni. Zato ih poredi sa okrečenim grobovima, spolja izbeljenim krečom, a iznutra punim svake nečistote, mrtvih i truležnih dela.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga