32 I vi dopunite mjeru otaca svojijeh.
Kopirano
Komentari
32-33

Kada im kaže: „Ispunite i vi meru otaca vaših“, On im ne naređuje niti ih prinuđava da Ga ubiju, već namerava da im kaže sledeće: „Pošto ste vi zmije i kao porod takvih otaca tvrdoglavo se držite njihovog bezumlja, budući neizlečivi, ubrzo ćete i vi poželeti d...
Više
a nadmašite svoje očeve i da me ubijete. Vi ćete dostići krajnji stepen zlobe kada ispunite zločin koji su vaši oci propustili da počine. Kako ćete kao takvi izbeći kaznu?�
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga