37 Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! koliko puta htjeh da skupim čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila, i ne htjeste!
Kopirano
Komentari
37-39

Dva puta ponavlja ime Jerusalima iz milošte i sažaljenja prema njemu. Kao što se zaljubljeni svesrdno trudi da sebe opravda pred svojom dragom koja ga je izneverila, nameravajući da je kazni, tako i Hristos optužuje Jerusalim (prestonicu Jevreja) za ubistvo. Mnogo je puta O...
Više
n želeo da joj ukaže milost, ali ona to nije htela, već je verovala đavolu koji je rasipao njenu decu i udaljavao ih od istine koja sjedinjuje s Bogom, te nije prihvatala Gospoda koji je njenu decu sakupljao. Ništa toliko ne udaljuje od Boga kao greh, niti nas tako sjedinjuje s Njim kao čista savest. Da bi pokazao Svoju roditeljsku ljubav, on navodi primer kokoši. „Ali pošto vi ne želite Moju ljubav, ostavljam Hram prazan.“ Iz ovoga učimo da Bog radi nas obitava u hramovima, i kada mi napustimo Boga onda i naši hramovi ostaju pusti. „Nećete Me odsada videti do drugog dolaska. Ali, tada ćete, hteli ne hteli pasti ničice preda Mnom i reći – „Blagosloven koji dolazi…“ Razumi da „odsada“ znači „od raspeća“, a ne od vremena kada je izgovorio ove reči, jer su Ga oni posle toga mnogo puta videli, dok Ga posle raspeća nisu videli, niti će Ga videti do Njegovog Drugog dolaska
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga