8 A vi se ne zovite ravi; jer je u vas jedan ravi Hristos, a vi ste svi braća.
Kopirano
Komentari
8-12

Hristos nam ne zabranjuje da nekoga zovemo „učiteljem“, već da sami sa strašću želimo da nas drugi tako zovu i da se na sve načine trudimo u tome. Učiteljsko dostojanstvo u suštini pripada samo Bogu. Kada kaže „Ocem svojim ne zovite nikoga“, On ne zabranjuje poš...
Više
tovanje koje smo dužni ukazati svojim roditeljima, jer Gospod želi da poštujemo svoje roditelje i posebno svoje duhovne očeve, već nas upućuje da poznamo istinskog Oca, Boga, jer je naš Otac pre svega Bog. Naši telesni roditelji nisu vinovnici našeg rođenja, već Božji služitelji i pomoćnici. Da bi im pokazao kakva je korist od smirenja, govori im da onaj koji je veliki među njima treba da im bude sluga i poslednji, jer onaj koji se uzdiže, misleći da je nešto, biće ponižen i Bog će ga ostaviti
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga