3 A kad sjeđaše na gori Maslinskoj pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam kad će to biti? i kakav je znak tvojega dolaska i pošljetka vijeka?
Kopirano
Komentari
Prilaze Mu nasamo s namerom da Ga zapitaju o onome što je za njih bilo najvažnije. Pitaju ga, dakle, dve stvari: prvo, kada će to biti, misleći na razrušenje Hrama i pad Jerusalima, i drugo, kakav će biti znak Njegovog dolaska?
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga