6 A u ponoći stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret.
Kopirano
Komentari
6-13

U priči se kaže da se vika začula „u ponoći“, da bi se pokazalo da će Gospod doći iznenada, jer u pola noći svi spavamo dubokim snom. On dolazi uz „viku“, jer će Njegov drugi dolazak oglasiti truba. „Svetiljke“ su naše duše, jer je um svakoga čoveka svetilo...
Više
njegove duše. Svetiljka gori onda kada je napunjena „uljem“ vrlina i milostinje. Zaista su bile lude one devojke i zbog toga što su pošle da traže ulje onda kada za to nije bilo vreme. Mudre devojke kažu: „Da ne bi nedostajalo i nama i vama“, što znači da je vrlina moga bližnjega jedva dovoljna za njegov odgovor na Strašnom sudu, a kamoli za mene, pošto će se svaki čovek opravdati svojim delima, a ne delima svoga bližnjega. Ipak, lude devojke odlaze „prodavcima“, to jest siromasima. Šta to treba da znači? One su se raskajale zato što (na vreme) nisu davale milostinju i sada prvi put shvataju da je „ulje“ trebalo nabaviti od siromaha. Na ovo se misli kada kaže da su otišle „da kupe ulje od prodavaca“, to jest, misleno su otišle siroma-sima, razmišljajući kakvo je dobro delo milostinja. Ali, vrata su za njih bila zatvorena, zato što posle odlaska iz ovoga života nema vremena za pokajanje i delanje. Zato im Gospod govori: „Ne poznajem vas“, jer čovekoljubivi i milostivi Bog ne poznaje nemilostive. Kako bi i mogao da pozna one koji Mu nisu slični i koji su Mu tuđi? Znaj dobro, da je svaka duša dobila „svetiljku“ i prosvetljenje od Boga i da sve duše ustaju u sretanje Gospodu, jer žele da se sretnu i sjedine s Njim. Međutim, mudre duše od Boga im datom prosvetljenju i „svetiljci“ nalivaju ulje svojim dobrim delima, dok lude ostavljaju svoje svetiljke bez ulja da se ugase, jer nemaju dobrih dela kojima će u njima zapaliti svetlost. Ako, dakle, ne budemo činili dobro ugasićemo svetlost Božju koja je u nama
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga