27 I uze čašu i davši hvalu dade im govoreći: pijte iz nje svi;
Kopirano
Komentari
27-28

Kao što u Starom Zavetu postoji žrtva i krv, tako i u Novom Zavetu imamo krv i žrtvu. Kaže: „Koja se proliva za mnoge“, što znači „za sve“, jer su „svi“ takođe i „mnogi“. Zašto gore nije rekao: „Uzmite, jedite svi“, već samo ovde kaže: „Pijte iz n...
Više
je svi?“ Neki kažu da je to rekao zbog Jude, jer je Juda uzeo Hleb i nije ga pojeo, već ga je sakrio, kako bi Jevrejima pokazao Hleb koji je Isus nazvao Svojim Telom. Ipak, Juda je ispio čašu, iako protiv svoje volje, pošto to nikako nije mogao da sakrije. Zato je, dakle, Hristos rekao: „Pijte iz nje svi.“ U prenesenom smislu, neki kažu da svi ljudi ne mogu da pristupe tvrdoj hrani, već samo oni koji su savršeniji, dok svi mogu da piju. Zbog toga On kaže: „Pijte iz nje svi“, jer su svi u stanju da rime prostija učenja
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga