45 Tada dođe k učenicima svojijem i reče im: jednako spavate i počivate; evo se približi čas, i sin čovječij predaje se u ruke grješnika.
Kopirano
Komentari
45-46

Želeći da pokaže kako Mu nije potrebna njihova pomoć, čak ni u trenutku izdaje, Gospod im govori: Još spavajte.“ Možda ovo govori u ironiji, nameravajući da kaže: „Evo, približio se izdajnik, a vi, ako želite i vreme vam dozvoli, još spavajte.“ Tada ih poziva d...
Više
a odu s mesta gde se molio i odlazi u susret onima koji će Ga uhvatiti, prilazeći im kao da Mu donose neku radost. Tako vidimo da se On molio (kao čovek) da bi potvrdio božanski Promisao. Njegova molitva takođe pokazuje i to da je želeo da izbegne stradanje kako bi poštedeo Jevreje propasti koja će ih zadesiti zbog njihovog greha prema Njemu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga