6 A kad Isus bješe u Vitaniji u kući Simona gubavoga,
Kopirano
Komentari
6-7

Neki kažu da četvorica evanđelista spominju tri žene koje su pomazale Gospoda. Drugi, opet, kažu da ih je samo dve: Marija, sestra Lazarova, iz Jovanovog Evanđelja, i ova koju sada ovde spominje Matej, koja je, opet, ona ista o kojoj govore Luka i Marko. Neki kažu da je ova...
Više
j Simon gubavi bio Lazarev otac i da ga je Hristos očistio od gube i potom obedovao kod njega. Priča se da je Gospod svoje učenike poslao njemu kada im je rekao da idu čoveku koji će im pokazati zastrtu gornju sobu. On je, kako kažu, potom i primio Gospoda koji je kod njega proslavio Pashu. Kada je, dakle, žena videla očišćenog gubavca, sa smelošću je poverovala da će i ona primiti oproštaj grehova i očišćenje od duševne gube. Ona je ispovedila veliku veru kada je bez oklevanja izlila tako skupoceno miro. Izlila ga je na Njegovu glavu, odajući počast najvažnijem delu tela. Zato i ti, čoveče, ako boluješ od duševne i farisejske lepre koja gordi i otuđuje od Boga, primi Isusa u „dom“ svoj i pomaži Ga „mirom“ vrlina, jer i ti možeš da nabaviš miro za Isusa koji te iscelio od lepre i da ga izliješ na Njegovu glavu. Šta je „glava“ Hristova ako ne Njegovo božanstvo kome se prinosi miomiris vrlina? „Neka se ispravi“, kaže David, „molitva moja kao kad pred Tobom, Gospode.“ Prinesi, dakle, Hristovom božanstvu miomiris mira, spravljenog od mnogih vrlina. Ako učiš da Hristos nije samo prost čovek već i Bog, tada si mirom pomazao Njegovu „glavu“, to jest, proslavio si Njegovo božanstvo rečima bogoslovlja
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga