64 Reče mu Isus: ti kaza. Ali ja vam kažem: otsele ćete vidjeti sina čovječijega gdje sjedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskijem.
Kopirano
Komentari
Govori ,im rečima iz Danilovog proroštva, koje kaže: „Videh kao Sina Božjega kako dolazi na oblacima.“ Pošto su Jevreji mislili da je On u zabludi, videći Ga u smirenom obličiju, On im odgovara: „Od sada ćete Me videti kako dolazim u sili i sedim zajedno sa Ocem.“ Pod „silom“ pod...
Više
razumeva Silu Očevu, ali i to da Sin Čovečji neće doći od zemlje, već s neba
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Ko neće da vidi Boga kao milostivog Samarjanina na zemlji, videće Ga kao Strašnog Sudiju na nebu. Toliko su zaslepljeni bili glavari jevrejski, da u Hristu Gospodu nisu mogli videti ne samo Boga, niti Mesiju, niti Proroka, nego ni običnog dobrog čoveka. Oni ga stavljahu ispod običnih dobrih lj...
Više
udi. Pa ne samo to: nego ga stavljahu niže i od razbojnika. Oni Varavu oslobodiše a Hrista osudiše! Oni ismevahu, praviše sa Njime maskaradu, kao sa nekom stvari jevtinom i nepotrebnom. No baš u času kad se Jevreji zlobno igrahu Hristom kao nekom jevtinom i nepotrebnom stvari, zaćutali Gospod najedanput otvori usta i progovori: otsele ćete vidjeti sina čovečjega gdje sjedi s desne strane sile i ide na oblacama nebeskijem! Kolika razdaljina između onoga što Hristos u istini jeste, i onoga za što Ga Jevreji držahu!

Sin čovečji koji sedi s desne strane sile, jeste Sin Božji Gospod naš Isus Hristos, kao što Ga je uskoro potom video sv. arhiđakon Stefan i mnogi, mnogi drugi. Sin čovečji koji ide na oblacima od angela i bezbrojnih sila i vojinstava nebeskih, jeste opet taj isti Sin Božji Gospod naš Isus Hristos, kao što ga je video i u svome Otkrovenju opisao sv. Jovan Bogoslov i Jevanđelist.

O braćo moja, ne zavodite se obmanjivim pričama onih ljudi koji govore: kad budemo videli Hrista na nebu kao Boga, onda ćemo Ga i verovati! Dockan će ta vera biti, i uzaludno to viđenje. Mi treba verom našom da vidimo Hrista kao Boga u onome poniženom i popljuvanom i izubijanom i iskrvavljenom i ismejanom čoveku u dvoru Kajafinom; u onome ćutljivom osuđeniku, koga su Jevreji smatrali za stvar jevtinu i nepotrebnu i s kojim su pravili maskarade. To je vera, koja se ceni na nebesima. To je vera, koja je do sada odnegovala i na nebo presadila čitave vojske najsvetlijih duša, najmoćnijih karaktera, najizdržljivijih junaka i najsvetlijih umova.

Gospode poniženi, uzvisi nas do ove vere. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga