1 A kad bi ujutru, učiniše vijeću svi glavari sveštenički i starješine narodne za Isusa da ga pogube.
Kopirano
Komentari
1-2

Gledaj, kako je njima ovladao đavo i tera ih da počine ubistvo u te praznične dane kada je valjalo da prinose mnoge žrtve za grehove drugih, u dane neporočnosti i čistote. Umesto toga, oni SU vezali Isusa i poveli Ga namesniku Pilatu, poreklom sa Ponta, koji je, kao podanik ...
Više
Rima, poslan za namesnika Judeje. Predali su, dakle, Gospoda Pilatu pod optužbom da je buntovnik i da sprema zaveru protiv cara.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga