12 Njemu je lopata u ruci njegovoj, pa će otrijebiti gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju u žitnicu, a pljevu će sažeći ognjem vječnijem.
Kopirano
Komentari
"Njemu je lopata u ruci."

Nemojte misliti da će vam On oprostiti ako budete grešili pošto primite krštenje od Njega, već znajte da je u Njegovim rukama „lopata“, to jest sud i istraga.

"Pa će otrijebiti gumno svoje"

Crkvu, u kojoj je mnogo kr�...
Više
�tenih kao pšenice na gumnu. Međutim, neki od onih koji su kršteni lakomisleni su poput pleve, koju kao vetar raznose zli duhovi, dok su drugi kao pšenica i donose korist drugima hraneći ih učenjem i (vrlinskim) delima.

"I skupiće pšenicu svoju u žitnicu, a pljevu će sažeći ognjem neugasivim."

Taj oganj je neugasiv. Zato Origen praznoslovi kada govori da će paklenom mučenju doći kraj.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga