14 A Jovan branjaše mu govoreći: ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni?
Kopirano
Komentari
"A Jovan mu branjaše"

Jovan Mu branjaše, da oni koji su ovo gledali ne bi pomislili da se i Hristos krštava radi pokajanja, kao ostali.

"Govoreći: ti treba mene da krstiš."

Preteča je imao potrebu da ga Gospod očisti, jer je i on sam, kao potomak...
Više
Adamov, bio zaražen nečistotom neposlušnosti, a ovaploćeni Hristos je očistio sve.

"A ti li dolaziš meni?"

Nije se usudio reći: „Zar da te ja krstim?“, već govori: „A ti li dolaziš k meni?“. Tako je bio blagočestiv
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga