15 A Isus odgovori i reče mu: ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga.
Kopirano
Komentari
"A Isus odgovori i reče mu: Ostavi sada:"

Kaže: „Ostavi sada, jer će doći vreme da primimo zasluženu slavu, iako sada izgleda da je nemamo.“

"Jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu."

Pod „pravdom“ podrazumeva Zakon. „Ljudska priroda je...
Više
“, kaže, „bila prokleta zato što nije mogla ispuniti Zakon. Zato sam Ja ispunio sve ostalo što Zakon zahteva. Samo mi još ostaje da se krstim. A kada i to ispunim, tada ću osloboditi prirodu od prokletstva. Eto, to mi valja činiti.�
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga