16 I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa, i vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dođe na njega.
Kopirano
Komentari
"I krstivši se Isus."

Krštava se u tridesetoj godini, jer u tim godinama čovek upoznaje sve grehove. U ranom uzrastu se deca ponašaju lakomisleno, u drugom, mladićkom uzrastu, raspaljuju se telesnom požudom i gnevom. Kod odraslih ljudi mnogo je srebroljublja. Čekao je, dakle, ...
Više
taj uzrast kako bi ispunio Zakon za sve uzraste i sve nas osvetio.

"Izađe odmah iz vode."

Manihejci kažu da je Gospod Svoje telo ostavio u Jordanu i potom se prividno pokazao u nekom drugom telu. Ali, ove ih reči opovrgavaju, jer kaže: „Isus izađe.“ Niko drugi nije izašao, već upravo On koji je sišao u vodu.

"I gle, otvoriše mu se nebesa."

Adam ih je zatvorio, ali Hristos ih opet otvara kako bi i ti naučio da svojim krštenjem otvaraš nebesa.

"I vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dolazi na njega. I gle, glas sa neba koji govori."

Duh silazi da bi posvedočio da je Onaj koji se krštava veći od onoga koji krstk Jevreji su Jovana smatrali za velikog čoveka, dok na Hrista nisu toliko obraćali pažnju. Svi su videli da Duh silazi na Isusa kako ne bi pomislili da je glas – „Ovo je Sin moj ljubljeni“ – bio radi Jovana, nego da bi svi, videći Duha, poverovali da se taj glas odnosi na Isusa. Duh se javio „kao golub“, jer je to nezlobiva, krotka i vrlo čista ptica koja se ne zadržava tamo gde je nečisto. Tako je i sa Svetim Duhom. Kao što je u vreme Noja golub objavio kraj Potopa, donevši maslinovu grančicu, tako i ovde Sveti Duh objavljuje oslobođenje od greha. Tamo je znak bio maslinova grančica, a ovde je to milost Božja
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga