7 A kad vidje (Jovan) mnoge fariseje i sadukeje gdje idu da ih krsti, reče im: porodi aspidini! ko kaza vama da bježite od gnjeva koji ide?
Kopirano
Komentari
"A kad vidje mnoge fariseje."

„Fariseji“ u prevodu znače „izdvojeni“, jer su se oni ponašali kao izdvojeni od drugih svojim životom i znanjem, misleći da su viši od ostalih.

"I Sadukeje"

Oni nisu verovali ni u Vaskrsenje, ni u anđele, ni i (...
Više
postojanje) duha. „Sadukeji“ u prevodu znače „pravedni“, jer je „sedek“ pravednost. Ne zna se da li su sami sebe zvali „pravednima“ ili su tako nazvani po osnivaču njihove sekte Sadoku.

"Gdje dolaze da ih krsti, reče im."

Oni nisu dolazili sa iskrenom namerom kao ostali, te ih zato prekoreva:

"Porodi aspidini, ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide?"

Oštro im se obraća, poznavajući njihovu izopačenost, ali ih i pohvaljuje kada govori: „Ko vam kaza da bežite“, jer se čudio kako se desilo da se njihov nečastivi rod kaje. Naziva ih „porodi aspidini“, jer se priča da kao što aspide izlaze iz svoje majke proždirući njenu utrobu, tako su oni pobili svoje očeve, to jest, svoje učitelje i proroke. „Gnev koji ide“ ozna-čava pakao
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga