9 I ne mislite i ne govorite u sebi: imamo oca Avraama; jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovoga podignuti djecu Avraamu.
Kopirano
Komentari
"I ne mislite i ne govorite u sebi: Imamo oca Avraama."

Oni su se uzdali u svoje plemenito poreklo i to im je bilo na pogibao.

"Jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovoga podignuti djecu Avraamu."

Pod „kamenjem“ se podrazumevaju neznabošci, od k...
Više
ojih su mnogi poverovali. Osim toga, Jovan doslovno kaže da Bog može i od kamenja podignuti decu Avraamu. Kao kamen je bila i Sarina materica, zbog njene neplodnosti, pa je ona ipak rodila. A kada je Gospod od kamenja podigao decu Avraamu? U ono vreme kada su Ga raspeli i kada su mnogi, videvši kako se raspada kamenje, poverovali
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga