2 Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi. Zaisto vam kažem: primili su platu svoju.
Kopirano
Komentari
"Kada, dakle, daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri po sinagogama i po ulicama da ih ljudi hvale."

Licemeri nisu imali trube, već ovde Gospod ismeva njihovu nameru, pošto su oni želeli da rastrube (pred ljudima) svoje milosrđe. „Licemeri“ su oni koj...
Više
i nastoje da se predstave drugačijim nego što zapravo jesu. Tako se oni pokazuju kao milostivi, iako nisu takvi.

"Zaista vam kažem: Primili su platu svoju:"

Sva će im plata biti pohvala koju su primili od ljudi
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga