30 A kad travu po polju, koja danas jest a sjutra se u peć baca, Bog tako odijeva; akamoli vas, malovjerni?
Kopirano
Komentari
Iz ovoga možemo da naučimo da se ne treba brinuti o spoljašnjoj lepoti, jer to priliči prolaznom cveću. Zato su oni koji sebe ukrašavaju nalik na travu. „Ali, vi ste, kaže, slovesna stvorenja kojima je Bog sazdao dušu i telo.“ „Malovjerni“ su svi oni koji se brinu (za prolazne stvari...
Više
), jer kada bi imali savršenu veru u Boga, ne bi se o tome toliko brinuli.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga