13 Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.
Kopirano
Komentari
„Uskim vratima“ naziva podvige koje dobrovoljno prihvatamo, dakle post i drugo, kao i iskušenja koja nam dolaze mimo naše volje, na primer, zatvori i progoni. Kao što krupan čovek, ili onaj koji nosi veliki teret, ne mogu da prođu kroz uska vrata, tako isto kroz njih ne može da prođe ni s...
Više
lastoljubac ili bogataš. Takvi ulaze na široka vrata. Da bi pokazao kako je teskoba kratkotrajna, a širina prolazna, koristi reči „vrata“ i „put“. Kroz „uska vrata“, to jest, zlostradanja prolazi onaj koji se zlopati, dok slastoljubljem, kao „širokim putem“, ide čovek koji živi bez uzdržanja. Pošto su oba puta prolazna, treba izabrati onaj koji je bolji.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga