18 Ne može drvo dobro rodova zlijeh rađati, ni drvo zlo rodova dobrijeh rađati.
Kopirano
Komentari
„Drvo zlo“ ne može roditi dobra ploda dok god je bolesno, ali ako ozdravi, može. Vidiš, dakle, da nije rekao „neće moći“, već samo dok je bolesno ne može (da rodi dobra ploda).
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga