17 Da se zbude što je kazao Isaija prorok govoreći: on nemoći naše uze i bolesti ponese.
Kopirano
Komentari
16-17

Uveče, sve do kasnih časova, dovodili su Mu bolesnike i On ih je kao čovekoljubiv sve isceljivao. A kako ti ne bi posumnjao da je u tako kratkom vremenu iscelio toliko bolesti, evanđelista za svedoka navodi proroka Isaiju. Iako prorok govori o gresima, Matej spominje bolesti...
Više
, po-što većina bolesti nastaje usled grehova
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga