22 A Isus reče njemu: hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.
Kopirano
Komentari
21-22

Kada čovek sebe preda Gospodu, ne treba da se okreće svetskim stvarima. Svakako, treba poštovati svoje roditelje, ali Boga treba poštovati više od njih. Otac ovoga čoveka bio je neverujući što se vidi iz Isusovih reči: „Neka mrtvi, dakle, neverujući, ukopavaju svoje ...
Više
mrtve.“ Kada ovome čoveku nije dozvoljeno da sahrani svoga oca, teško onima koji su krenuli dutem monaškog života, pa se okreću svetskim stvarima.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga