24 I gle, oluja velika postade na moru da se lađa pokri valovima; a on spavaše.
Kopirano
Komentari
Dopušta valovima da bacaju lađu po moru, kako bi ih naučio da trpeljivo podnose iskušenja, ali i da bi videvši ovo čudo još više poverovali. Gospod spava da bi oni, kada se uplaše, poznali svoju nemoć i prizvali Ga u pomoć.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga