3 I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: hoću, očisti se. I odmah očisti se od gube.
Kopirano
Komentari
Dotaknuvši se gubavca, Hristos je pokazao da ne podleže Zakonu koji je zabranjivao doticanje gubavih, već da je On sam gospodar Zakona. Takođe je pokazao da za Njega, kao čistog, ništa nije nečisto, i da od Njegovog svetog tela dolazi osvećenje.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga