34 I gle, sav grad iziđe na susret Isusu; i vidjevši ga moliše da bi otišao iz njihovoga kraja.
Kopirano
Komentari
33-34

Budući ožalošćeni, stanovnici grada su se plašili da će im se posle nešto još strašnije dogoditi, pa su zato molili Isusa da ode iz njihovog kraja. A ti nauči, da tamo gde se živi „svinjskim životom“ ne obitava Hristos, nego demoni.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga