35 I prohođaše Isus po svijem gradovima i selima učeći po zbornicama njihovijem i propovijedajući jevanđelje o carstvu, i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.
Kopirano
Komentari
Kao čovekoljubac, Gospod ne čeka ljude da dođu k Njemu, već sam ide k njima, kako ne bi imali izgovor da kažu: „Niko nas nije naučio.“ Okupljao ih je oko Sebe rečju i delom, poučavajući i čudotvoreći.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga