35 A ujutru vrlo rano ustavši iziđe, i otide nasamo, i ondje se moljaše Bogu.
Kopirano
Komentari
Gospod se moli kao čovek, ili bolje, kao onaj koji se očovečio, tj. ljudskom prirodom. Njegova molitva je zastupnička za nas, no u isto vreme prosvećujuća za Njegovu čovečansku prirodu, kojoj je padalo u deo da, hodeći uskim putem, usvaja ono Božansko. U poslednjem značenju, ona je za nas...
Više
obrazac i primer. Apostol Pavle uči da se Duh moli u onima koji su ga primili, premda, ne sam, nego pobuđujući molitvena, stremljenja u duhu čovečijem. Eto prave molitve - duhovne molitve. No, takva je ona tek na svome vrhuncu. Put do nje jeste molitveni trud ljudi koji traže očišćenje i osvećenje. Usamljenost i noć su okolnosti koje odgovaraju tome trudu. Sam, pak, napor se sastoji iz mnoštva poklona sa srdačnim uzdisajima. Trudi se i odstrani svaku lenjost, pa će se i Gospod sažaliti nad tobom i dati ti duh molitve, koji će u tebi početi da deluje kao disanje u telu. Samo počni! Evo sad je najpogodnije vreme
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga