11 I više nijesam na svijetu, a oni su na svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti! sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi.
Kopirano
Komentari
11-13

Šta je cilj Spasove molitve Ocu za Njegove sledbenike? – „Da budu jedno kao i mi“. A to? Kao što su jednosušni Otac i Sin, tako da budu i oni jednosušni među sobom: da budu jednog života, jedne Istine, jedne Pravde, jedne Ljubavi, jedne prirode, jedne volje. U tom je...
Više
dinstvu sve je po ugledu na jedinstvo Trojičnog Božanstva; za takvo jedinstvo ne znaju ljudi, i kada mnogo govore o jedinstvu. Ovde je merilo jedanstva – Božansko jedinstvo, Spasovo – kao mi. Samo sjedinjeni u takvo jedinstvo, sledbenici se Hristovi mogu sačuvati od sablazni ovoga sveta, i druge spasavati od njih.

Samo držeći se jedan drugoga takvim jedinstvom, oni se mogu održati kao Hristovi i kada najdivljiji uragani zla pustoše ovaj svet. To će im jedino davati božanske radosti u svima iskušenjima, radosti kakvu je svetu doneo samo Bogočovek, i za koju svet pre njega nije znao, niti je bez njega i sada poznaje. Iz tog jedinstva, iz tog „jednog tela“ – Crkve – oni savlađuju sve grehove i sve smrti ovoga sveta, i ljudska bića ispunjuju večnim životom. U tome je i izuzetna radost njihova, radost za koju se Gospod na Tajnoj Večeri moli Ocu: „da imaju radost Moju ispunjenu u sebi“
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga