17 Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina.
Kopirano
Komentari
Kako se sledbenici Hristovi, živeći u svetu, mogu sačuvati od zla? Ako se osvete Istinom: ako Istina pronikne vascnjlo biće njihovo. Jer Istina, koja je Bogočovek (Jn. 14,6); jer Istina, koja je Duh Sveti (Jn. 15,26; 16,13), uđe li u čoveka, ona razliva po njemu sve božanske svete sile, koje...
Više
izgone iz njeta i uništavaju u njemu sva zla, sve grehe, sve smrti, sve đavole. Ova Trojična, ova Bogočovečanska, ova evanđelska Is tina postaje čovekovom svojinom pomoću vere i ostalih evanđelskih blagodatnih vrlina.

Pomoću njih Istina raste kroz celo biće čovekovo, i osvećuje čoveka. Nema sumnje, Istina u svesavršenstvu svome nije drugo do Presveta Trojica. A ukoliko se ta Istina mogla prevesti u ljudske reči, Gospod Hristos ju je preveo svojim Evanđeljem. Evanđelje i jeste Istina Trojičnog Božanstva, prevedena na ljudski jezik, izražena ljudskim rečima. Zato u našem čovečanskom svetu: Evanđelje Hristovo je reč Istine Božje, reč = Istina. Stoga se Spas i moli Ocu za svoje sledbenike: „Osveti ih istinom svojm: reč je tvoja istina“
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga