18 A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?
Kopirano
Komentari
18-22

Sve je u ovom svetu – hram Božji. A na prvom mestu čovek, telo čovečije. To je ono što fariseji i sadukeji ne razumeju. I kada posgavljaju Gospodu pitanje kakvom vlašću On isteruje trgovce iz hrama, On im i objašnjava da je čovek – glavni hram Božji u svetu. A pre ...
Više
svega – Bogočovek.

Telo čovečije je hram – opoganjei i razrušen grehom i smrću. To je najtužnija ruševina u ovom svetu. Tu ruševinu može poiovo podići u velelepni hram Božji samo Bogočovek vaskrsenjem iz mrtvih bezgrešnog tela svog. I time dati zalog i prvinu i početak za vaskrsenje tela ljudskih iz smrti: za obnovljenje svih tih hramova Božjih koje je smrt grehom porušila.

Tek u vaskrsenju sebe Hristom čovek postaje veličanstvenim i nerazorivim hramom Božjim, u kome se neprekidno vrši bogosluženje divno, svo sačinjeio iz horova evanđelskih vrlina i sa njima svih Nebeskih sila. Jer tek u vaskrsenju tela Hristovog postaje očigledan božanski cilj tela ljudskog uoište: večno služiti Bogu i biti večno svetim hramom Božjim
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga