24 Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slijep, i rekoše mu: podaj Bogu slavu; mi znamo da je čovjek ovaj grješan.
Kopirano
Komentari
U svojoj inkviziciji fariseji se služe lažju; laž i jeste so hristoborsže inkvizicije: „mi znamo da je čovek ovaj grešan“. Dokaze za to? Daje sam progledali: Bog ne sluša grešnike, ni u mnogim stvarima; a kamoli u ovako jednom ogromnom čudu, jer „otkako je sveta nije se čulo da ko ot...
Više
vori oči slepome od rođenja“; a kad je on to učinio, sigurgno je veliki pravednik Božji, jer, „ako ko poštuje Boga i volju Njegovu tvori onoga sluša“. Ovo je delo njegovo nesumnjivo od Boga, znači: i On je sam od Boga: „Kad On ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti“. Šta na to inkvizitori? „Isteraše ga napolje“
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga