1 Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene.
Kopirano
Komentari
Šta to govoriš? Zar je svakog starešinu postavio Bog? „Ne, ja to ne govorim“, odgovara. Ja sada ne govorim o svakom starešini pojedinačno, nego o samom starešinstvu. To, što postoji starešinstvo, i što jedni upravljaju a drugi su potčinjeni, i što se viši ne mešaju sa nižima, ja nazivam delom premudrosti Božije. Nije rekao: „nema starešine“, nego: nema vlasti da nije od Boga. Prema tome, kažem, rasuđujem o samom predmetu, tj. o vlasti. Slično tome, kada Premudri govori: Od Gospoda je razumna žena (Priče Sol. 9; 14), on ne govori da Bog sjedinjuje svakoga koji stupa u brak, nego da je brak ustanovio Sam Bog. Dakle, ma koju vlast da razmatram – bilo da je to vlast oca nad sinom, muža nad ženom ili sve ostale, pa čak i one koje postoje među životinjama, tj. među pčelama, ždralovima ili ribama – sve su one ustanovljene od Boga.
Teofilakt Ohridski
(1107)
Analiza
Pretraga