1 Šta je dakle bolji Jevrejin od drugijeh ljudi? Ili šta pomaže obrezanje?
Kopirano
Komentari
1-4

Odbacivši sve zapovesti zakona rečima: Kakvo je, dakle, preimućstvo Judejca, on vidi da će se odatle prirodno izroditi prigovor i predupređuje ga. Kakav je to prigovor? Sledeći: ako u tim zapovestima nema nikakve koristi, zašto je onda uopšte izabran judejski narod? On taj...
Više
prigovor razrešava s njemu svojstvenom mudrošću. Na rečima se saglašava i kaže da je velika korist Judejcima, a kao dokaz za to ne navodi zasluge Judejaca nego darove Božije. Nije rekao da Judejci u velikoj meri prevashode ostale narode zbog toga što su izvršili ovo ili ono, nego zato što su im poverene reči Božije. To je, međutim, dobročinstvo Božije, a ne njihovo prevashodstvo. Šta znači: poverene! Date, predate.

Bog je Judejce smatrao dostojnima i zato im je poverio nebeska otkrovenja. Govoreći tako, on ih spolja štiti; međutim, i pored svega toga, on im predočava novu optužbu, dokazujući da oni nisu poverovali rečima Božijim, koje su služile njihovoj časti. Tu optužbu, pak, ne iznosi u svoje ime i kao da kaže sledeće: kakva je korist Judejcima od toga, što su dobili otkrovenje Božije, kada mu nisu poverovali? Čini se da i taj prigovor razrešava, ne opravdavajući Judejce nego Boga.

Ako nisu poverovali, da li je to od Boga? Zar je njihovo neverovanje ukinuti veru Božiju, tj. otkrovenje i dobročinstvo koje im je predato? Neverovanje Judejaca ne samo da ni na koji način ne šteti Bogu, nego, naprotiv, dokazuje i Njegovo veliko čovekoljublje, jer Bog lišava dobročinstva one, što će Ga kasnije uvrediti. Vidiš li kako je Judejce optužio onim istim, čime su se hvalili, odnosno, time što su dobili zakon
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga