21 A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvjedočena od zakona i od proroka;
Kopirano
Komentari
Ako se ti, Judejine, hvališ zakonom, znaj da ti on služi kao razlog za veću kaznu. Ti si kroz njega poznao šta je greh a onome, koji svesno greši, preti veća kazna. To se dogodilo usled tvog nemara, jer se nisi klonio greha, koji ti je postao poznat, i zato si na sebe navukao još veću kaznu....
Više
Kako da se oslobodiš te kazne? Ako prihvatiš pravdu Božiju, nezavisnu od zakona. Nas, naime, opravdava Bog, čak i kad ne bismo imali dela, jer je Bog svemoguć. Prekrasno je rekao: javila se, da bi pokazao da je pravda Božija postojala i ranije, ali da je bila skrivena. I rečima: Posvedočena od Zakona i Proroka takođe pokazuje da ona nije ništa novo, nego da su o njoj govorili i Mojsejev zakon, i proroci, zbog čega i jeste dostojna prihvatanja. Naime, iako je ona nezavisna od zakona, ona, potpuno saglasno sa zakonom, ima za cilj da nas opravda
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga