22 A pravda Božija vjerom Isusa Hrista u sve i na sve koji vjeruju; jer nema razlike.
Kopirano
Komentari
22-23

Ta pravda, kaže, tj. opravdanje kojim nas je opravdao Bog, nishodi na sve kroz veru. Kada prinosimo veru, opravdavamo se svi, i Judejci i neznabošci. Jer nemarazlše. Zato, što je primio zakon, Judejac nema prednost nad neznabošcem jer je i on sagrešio: iz zakona je naučio...
Više
samo kako da zna šta je greh a ne i da ga se kloni. Ako on i nije sagrešio tako, kao neznabožac, ipak je podjednako lišen slave jer je uvredio Boga, a onaj, što je uvredio, ne žanje plod slave nego plod sramote. Međutim, nemoj da očajavaš! Svi se opravdavaju darom, prema blagodati Božijoj, a ta blagodat dolazi kroz iskupljenje, tj. kroz savršeno oslobođenje koje je satvorio Hristos, jer nas je On opravdao, predavši Samoga Sebe kao otkup za nas
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga