28 Mislimo dakle da će se čovjek opravdati vjerom bez djela zakona.
Kopirano
Komentari
28-30

Dokazavši da je opravdanje u krvi Hristovoj a ne u delima zakona, okončava besedu i kaže: iz svega što je rečeno zaključujemo da se svaki čovek opravdava verom. Neka te to ne zbunjuje, Judejine, kao da je besmisleno. Bog nije Bog pojedinaca, da bi spasao samo tebe, a ne i...
Više
svakog čoveka. Ovde postiđuje Judejce i veoma ih zastrašuje, kao bogoborce, ukoliko ne dopuste da se i neznabošci spasavaju kroz veru. Oni, naime, neveruju da je On Bog svih i da o svima podjednako promišlja. Jedan je, kaže, Bog, tj. Bog Judejaca i neznabožaca, koji i obrezanoga opravdava ali ne zakonom nego verom, koji i neobrezanog prihvata posredstvom vere. Pomenuvši obrezanje i neobrezanje, podseća na ono što je prethodno govorio i dokazao da niti obrezanje donosi korist kada nema dela, niti je neobrezanje samo po sebi štetno. Prema tome, i jednom i drugom je potrebna vera
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga