11 Jer sam čuo za vas, braćo moja, od Hlojinijeh domašnjijeh da su svađe među vama,
Kopirano
Komentari
Da to ne bi poricali, navodi i svedoke, a da se ne bi ispostavilo da ih izmišlja,pominje ih po imenu i kaže: Od Hlojinih. U Korintu se nalazio dom, koji su nazivali Hlojinim. Naziva ih braćom. Iako je njihov greh bio neprikriven, ništa ga nije sprečavalo da ih naziva braćom. Uostalom, nije ni ...
Više
rekao ko ga je upravo obavestio, nego je ukazao na čitav dom uopšte, kako ne bi pobudio neprijateljstvo prema nekome (određenom) od njih.

Da su među vama svađe.

Otkrivajući ono što je čuo od drugih, upotrebljava blaži izraz: svađe. Međutim, kad govori usvoje ime, onda to isto naziva razdorima (raskolima), što je daleko gore od svađa
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga