13 Eda li se Hristos razdijeli? Eda li se Pavle razape za vas? ili se u ime Pavlovo krstiste?
Kopirano
Komentari
Zašto ste razdelili Hrista? Zašto ste rastrgli Njegovo telo? Ovo su reči ispunjene gnevom. Neki su reči: Zar se Hristos razdeli razumeli na sledeći način: zar je Hristos podelio Crkvu sa ljudima, pa jedan deo uzeo, a drugi dao njima?

Da se Pavle ne razape za vas?

...
Više
Time pobija njihovo neumesno ponašanje i pominje svoje ime, kako ne bi pomislili da on imena drugih pominje zbog zavisti. Nije rekao: " Da li vas je Pavle stvorio ili sazdao", nego, što je daleko više, ukazuje na neizrecivo čovekoljublje Hristovo i govori o krstu. Nije rekao ni: "Da li je Pavle za vas umro", nego: da li se raspe, ukazujući time na prividno beščašće ovakve smrti.

Ili se u ime Pavlovo krstiste?

I ja sam, kaže, mnoge krstio, ali u ime Hristovo. Govori o krštenju zbog toga, što su razdori poticali i odatle, što su se nazivali po imenima onih, koji su ih krstili. Ne radi se o tome da li ih je neko krstio, nego u čije ih je ime krstio, jer grehove otpušta Hristos, a ne onaj, koji krštava
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga