16 A krstih i Stefanin dom: dalje ne znam jesam li koga drugog krstio.
Kopirano
Komentari
To jest sve, koji su bili u Stefaninovom domu. Bio je to istaknut i znamenit čovek u Korintu.

Dalje ne znam da li nekog drugog krstih.

Mene, kaže, u toj meri ne brine krštenje, da se čak i ne sećam, da li sam još nekoga krstio. Kako to da se vi gordite krštenjem?...
Više

Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga