18 Jer je riječ krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija.
Kopirano
Komentari
U Korintu je bilo i neverujućih, koji su se izrugivali krstu i govorili: "Uistinu je bezumno propovedati raspetog Boga. Da je bio Bog, ne bi dozvolio da Ga raspnu. A pošto nije mogao da izbegne smrt, kako je onda ustao iz mrtvih?" Verujući su im se, izgleda, suprotstavljali svojom mudrošću, neg...
Više
odujući što ovi klevetaju krst. Zato i kaže: "Ne smatrajte to čudnim, jer ono, što nam je Bog dao za spasenje, izgleda kao ludost onima što ginu." Rečju o krstu naziva propoved o krstu ili o Raspetom Hristu.

A sila Božija nama koji se spasavamo.

Za nas, kaže, koji ne ginemo nego se spasavamo, on je sila Božija. Krst, međutim, pokazuje i premudrost. Silu pokazuje u tome, što je smrću uništio smrt, jer ako pobedi onaj što je pao, onda je to znak najveće sile. Premudrost je pak u tome što je upravo na taj način spasao one koji ginu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Ludost je, naime, onima koji tu reč ne primaju sa verom, i koji ne uzimaju u obzir dobrotu i svemoć Božiju, nego ono što je božansko ispituju razmišljajući na čovečanski i prirodan način; jer sve što je Božije to je iznad prirode i razuma i misli. Jer ako neko razmišlja na koji način j...
Više
e i zašto Bog sve preveo iz nebića u biće, i poželi to dokučiti prirodnim umovanjem, neće to shvatiti: jer to znanje je duševno (psihičko) i demonsko.

No, ako neko, rukovođen verom, ono što je božansko zamisli dobrim, svemogućim, istinitim, mudrim i pravednim, naći će da je sve ispravno i kako valja, i pronaći će prav put. Jer nemoguće je spasti se bez vere: jer sve, kako čovečansko tako i duhovno, verom postoji. Ni zemljodelac bez vere ne useca brazdu na svom polju, niti trgovac ploveći na malom čunu bez vere predaje svoju dušu razbesnelim morskim talasima, niti se bez vere brakovi sklapaju, niti bilo šta od onoga što u životu biva. Verom poimamo da je sve što postoji silom Božijom prevedeno iz nebića u biće; sve, i ono što je božansko i ono što je čovečansko, verom postižemo. Vera je, dakle, saglasnost bez prevelikog ispitivanja
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga