20 Gdje je premudri? Gdje je književnik? Gdje je prepirač ovoga vijeka? Ne pretvori li Bog mudrost ovoga svijeta u ludost?
Kopirano
Komentari
Pošto je naveo svedočanstvo iz Pisma, dokazuje svoju misao na osnovu dela i razobličuje, kako Jeline - rečima: Gde je mudrac, tako i Judejce, rečima: Gde je književnik! Prepiračima je nazvao one, koji sve zasnivaju na silogizmima i istraživanjima. Niko od njih nas nije spasao, nego su nas ri...
Više
bari izveli iz zablude. Izraz Zar ne pretvori Bog mudrost ovoGa sveta u ludost, upotrebljen je umesto: pokazao je da je ona bezumna, jer nije bila u stanju da pronađe istinu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga