22 Jer i Jevreji znake ištu, i Grci premudrosti traže.
Kopirano
Komentari
Pavle hoće da pokaže kako Bog suprotnim sredstvima stvara suprotna dejstva, i kaže: "Kada Judejcu kažem veruj, on odmah, kao potvrdu propovedi, traži znak. Mi, međutim, propovedamo Hrista raspetoga, a to ne samo da ne pokazuje znakove nego, naprotiv, izgleda kao slabost. A opet, to isto, koje ...
Više
se čini kao slabo i sasvim suprotno onome, što traže Judejci, dovodi ga do vere, i to pokazuje veliku silu Božiju. Jelini pak od nas traže mudrost a mi im propovedamo krst, što znači da propovedamo raspetog Boga. Čini se da je to ludost, ali se oni i tim uveravaju. Dakle, zar ovo nije dokaz najveće sile, kad ih ubeđuje upravo to, što je protivno, onome što oni traže?
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga