27 Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jako;
Kopirano
Komentari
Za Jeline je, u stvari, najveća sramota bila da vide kako ih ulični zanatlija prevazilazi u mudroljublju (filosofiji), i kako slabi i prezreni unižava moćne i bogate.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga